Електромрежа Србије успешно је завршила изградњу високонапонских кабловских водова за повезивање нове ТС Београд 45 у Београду на води. Сва испитивања су прошла успешно и каблови су пуштени под напон чиме је омогућена додатна поузданост напајања центра Београда пред новогодишње и божићне празнике.
Тим поводом, медијима су се обратили директорка ЕМС АД Јелена Матејић и градоначелник Београда Зоран Радојичић.

– Пројекат је завршен у рекордно кратком року од годину дана, што је велики успех будући да су радови извођени у централним градским зонама где је концентрација саобраћаја веома велика. Иначе, ово је први пут да се у нашој земљи користи комбинација „уљних“ и „сувих“ каблова, што је захтевало и израду специјалних спојница. Такође, примењен је систем за топлотни мониторинг водова, као и најсавременији оптички кабл који се користи за детекцију механичких оштећења. Осим велике стручности, пројекат је захтевао и огромну посвећеност и упорност, због чега сам заиста захвална и честитам свима који су учествовали у његовој реализацији – истакла је Јелена Матејић.
Како би енергетска инфраструктура адекватно пратила развој стамбене и пословне инфрастуктуре у том делу града, било је неопходно у кратком року обезбедити напајање ТС Београд 45 из два правца. Повезивање тог објекта извршено по принципу „улаз/излаз“ на постојећи кабловски вод 110 kV бр. 172 ТС Београд 6 – ТЕ-ТО Нови Београд, чиме су формирана два нова кабловска вода – 172/1 од ТС Београд 6 до ТС Београд 45 и 172/2 од ТС Београд 45 до ТС ТЕТО Нови Београд.
– На овај начин, осавремењујемо електроенергетску инфраструктуру и доносимо нова решења за снабдевање делова града који се убрзано развијају и у којима се највише гради. Посебно радује што наше компаније примењују врхунска техничко-технолошка решења, каква се могу наћи у најразвијенијим престоницама Европе. Овакви пројекти, осим што побољшавају квалитет живота грађана, веома су значајни и за привлачење инвеститора – рекао је градноначелник Радојичић.
Реализацију овог пројекта пратио је посебан тим, формиран одлуком директорке Јелене Матејић, на чијем челу је био Бранко Ђорђевић, директор Дирекције за техничку подршку преносном систему. Посао је спроведен у сарадњи са предузећем Београд на води, а кориснички надзор поверен је Ивани МитићСтојану Симову и Срђану Митровићу.

Leave A Comment