ЕМС АД Београд као оператор преносног система дужан је да набави енергију за надокнаду губитака у преносној мрежи сходно члану 109. став 1 тачка 34. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) у складу са транспарентним, недискриминаторним и тржишним принципима.

Оператор преносног система може електричну енергију за надокнаду губитака да набавља на билатералном као и на организованом тржишту електричне енергије.

ЕМС АД Београд купује део електричне енергије за надокнаду губитака у преносном систему спровођењем аукција за временске периоде унапред дефинисане у аукцијским позивима.

Услови за учешће у аукцијама за куповину електричне енергије за надокнаду губитака у преносном систему

Корисничко упутство за приступ Аукцијској платформи ЕМС АД Београд

Образац пријаве за закључење Оквирног уговора

Модел Оквирног уговора

Модел Закључнице

Образац за измену података

Аукцијска платформа ЕМС АД Београд

Листа контакт особа