Назив набавкеРок за достављање понудаДокумента
ЈН 130 14 0 – Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар12.6.2014 10:00ЈН 130 14 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 130 14 0 – Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о закљученом уговору