RTE International и Електромрежа Србије потписали су 15. јула Меморандум о разумевању како би разматрили могућности сарадње кроз заједничко предузеће за пружање услуга на међународном тржишту.  

Електромрежа Србије је пре потписивања овог меморандума, 4. јула, основала нову ћерку фирму – EMS Services.  Њен задатак је да обезбеди подршку пословању ЕМС-а и предузећима чији је ЕМС оснивач на националном и интернационалном нивоу у областима консултантских и инжењерских услуга и управљања пројектима. Једна од основних намера приликом оснивања EMS Services је такође била и ангажовање ресурса ЕМС-а и њених ћерки фирми ради пружања услуга за којима постоји потражња на међународном тржишту. Овакав искорак у пословању одражава одлучност Електромреже Србије да прихвати изазове трансформације електроенергетског сектора настале као последица глобализације, енергетске транзиције, дигитализације и технолошког напретка. EMS Services такође планира да буде централна тачка међународних активности главних актера српске електроенергетике, као и координациони центар националне енергетске транзиције. 

RTE International, компанија коју је основао француски оператор преносног система RTE, настоји да промовише свој развој на Балкану и да повећа локално присуство у пројектима из области преноса електричне енергије. На основу потписаног Меморандума о разумевању, RTE International и ЕМС су започели преговоре о могућем заједничном власништву у EMS Services. 

Синергија активности RTE International и EMS Services нуди нове могућности за заједничко учешће у међународним пројектима, позиционирајући ове компаније као предводнике енергетске транзиције Западног Балкана.

Leave A Comment