Далеководи и постројења

Преносни систем у Републици Србији чине далеководи, каблови, трансформаторске станице и разводна постројења напона 400 кВ, 220 кВ и 110 кВ, изузев трансформаторских станица 110/х кВ које су део дистрибутивног система.

1 +

Далеководи 400 кВ

1 +

Укупно далековода са КиМ

1 +

400/x kV/kV

1 +

Укупно постројења са КиМ

All
More Projects

ЕМС Вам је на располагању.

Наша званична адреса за примање документације је емс@емс.рс , а ако имате неко питање, а да није везано за неку врсту документације, можете нам путем емаила послати поруку у форми испод.

Наша визија.

Сигуран и поуздан пренос електричне енергије, ефикасно управљање преносним системом повезаним са електроенергетским системима других земаља, оптималан и одржив развој преносног система у циљу задовољења потреба корисника и друштва у целини, обезбеђивање функционисања и развоја тржишта електричне енергије у Републици Србији и његово интегрисање у регионално и европско тржиште електричне енергије.

ПРП Чибук

2022

Мрежа партнера