У складу са Правилима о раду преносног система ЕМС АД Београд израђује Годишњи план рада преносног система на основу годишњег плана рада балансних група. Балансно одговорне стране су дужне да до 1. октобра текуће године доставе ЕМС АД Београд годишњи план рада својих балансних група који на месечном нивоу обухвата податке наведене у члану 6.4.2.6. Правила о раду преносног система.

ЕМС АД Београд је сходно члану 6.4.2.6. одредио формате у коме се достављају тражени подаци у зависности да ли балансна група обухвата балансне ентитете или не. За балансну групу која не обухвата балансне ентитете формат је доступан на линку1. За балансну групу која обухвата балансне ентитете општи формат је доступан на линку2, а ЕМС АД Београд додатно доставља балансно одговорној страни путем електронске поште формат прилагођен потребама искључиво те балансне групе.

У пољима са црвеним текстом потребно је унети одговарајуће податке који се односе на балансно одговорну страну и балансну групу.

Попуњени формати се путем електронске поште достављају ЕМС АД Београд на адресу гпр@емс.рс.

Popunjeni formati se putem elektronske pošte dostavljaju EMS AD Beograd na adresu gpr@ems.rs.