Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ је регионални лидер који одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система у Републици Србији.

Наше пословање је усмерено ка сигурном и поузданом преносу електричне енергије са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности.

Запослене сматрамо најважнијим ресурсом, зато тежимо континуираном одабиру најбољих кандидата. Електромрежа Србије шири свој тим и расписује конкурс за више радних места:

Руководилац пројеката прикључења

Експерт за капиталне инвестиционе пројекте и пројекте прикључења

Водећи инжењер за планирање и праћење реализације инвестиционог плана

Стручњак за техничко-технолошки развој и инвестициони план

Главни/Водећи/Самостални инжењер за пројекте прикључења

Главни/Водећи/Самостални инжењер за анализу утицаја на преносни систем

Главни/Водећи/Самостални инжењер за израду технолошких решења и техничких услова

Главни/Водећи/Самостални инжењер за израду системских студија

Главни електро инжењер за градњу инвестиционих објеката

Главни инжењер за локално управљање

Стручњак за изградњу високонапонских водова

 

Уколико желите да постанете део нашег тима, упознајте се са условима и, уколико их испуњавате, доставите нам CV електронски на hr@ems.rs, Сектору за развој људских потенцијала, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Leave A Comment