Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, по одлуци Владе Републике Србије, купило је 12. јануара 2021. године, на Монтенегроберзи, додатних пет процената акција Оператора преносног система Републике Црне Горе – „Црногорски електропреносни систем“ А.Д. (ЦГЕС). ЕМС АД овим је постао власник укупно 15 процената акција те компаније. Купљено је 7.288.197 акција по просечној цени од 0,9493 евра (заокружено на четири децимале) по акцији за шта је плаћено 6.918.738 евра. Акције су купљене од малих акционара.
Подсетимо, ЕМС АД је ушао у власничку структуру ЦГЕС-а у децембру 2015. године купивши 10,0141 процената акција.
Kуповина додатних акција привредног друштва „Црногорски електропреносни систем“ А.Д. у економском и пословном смислу представља оправдану инвестицију у успешно привредно друштво које обавља истоврсну делатност као и наша компанија, а чији приходи, добит и имовина показују тенденцију раста. ЕМС АД остварује сразмерно право на дивиденду, од чега се очекује финансијска добит.
ЕМС АД интензивно спроводи инвестиционе активности на територији Републике Србије и упоредо с тим ради на јачању својих преносних интерконективних капацитета. На територији Републике Србије наша компанија активно гради стратешки значајан пројекат Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, а између Црне Горе и Италије положен је и пуштен у рад поморски кабл који је саставни део тог коридора. Куповина додатног пакета акција део је ЕМС-овог стратешког опредељења да активно учествује у јачању паневропске повезаности  земаља источног и западног блока, као и у стварању и јачању базе за развој европског тржишта електричне енергије. На овај начин ЕМС учвршћује своју позицију регионалног лидера.

Leave A Comment