Данијела Бојовић

Корпоративни директор за комерцијалне послове
  • danijela.bojovic@ems.rs
  • +381 11 3330-705
  • Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Данијела Бојовић је корпоративни директор за комерцијалне послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“, Београд. Дипломирани је правник. Има положен испит за рад у државним органима и поседује Сертификат за службеника за јавне набавке. Богато радно искуство стекла је у Јавном предузећу ,,Пошта Србије“ у пероду од 1991. године до 2013. године, где је обављала више функција. Између осталог била је директор Сектора за управљање и експлоатацију непокретности и директор Дирекције за логистику у оквиру које су обављани послови планирања и контроле функционалног буџета, послови јавних набавки и магацинског пословања, као и послови  изградње и инвестиционог одржавања ПТТ објеката. У Управу за јавне набавке долази 2013. године на позицију руководиоца Групе за развој система јавних набавки, а 2016. постаје помоћник директора Управе за јавне набавке, у Сектору за послове јавних набавки, где су јој дужности биле руковођење, организација рада и обављање најстручнијих послова у оквиру Сектора. Била је члан Преговарачке групе у процесу приступања Европској унији за поглавље 5 – јавне набавке, као координатор за подпоглавље јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга и учествовала је у својству известиоца за наведену област.

Данијела Бојовић је рођена 1971. године у Приштини, говори енглески језик, удата је и мајка је двоје деце.