BSP, SEEPEX и HUPX се уједињују у Adex, чиме се услуге трговања електричном енергијом ове групе у Словенији, Србији и Мађарској подижу на виши ниво

Београд/Љубљана/Будимпешта/Париз, 25. март 2024.

Мађарска берза електричне енергије HUPX придружује се Adex-у чиме се јача и  проширује делокруг регионалне групе за берзу електричне енергије за Централноисточну и Југоисточну Европу (ЈИ-СИЕ), а Adex група тиме постаје најликвиднији центар за спот трговину електричном енергијом у овом делу Европе.

Овај корак подстиче енергетску транзицију и консолидацију фрагментираних тржишта и приближава нас паневропском спајању тржишта. За учеснике на тржишту то значи нови приступ јединственој услузи (one-stop-shop) за трговање и клиринг у Словенији, Србији и Мађарској. Садашњим и будућим члановима ће потпуно оптимизовани процеси омогућити услуге уз веће погодности и приступачност. Берзе енергије у оквиру Adex групе са седиштем у Будимпешти ће објединити стручност више компанија укључујући усклађена берзанска правила, и трговинска и клириншка решења.

Резултат тога је да Adex група постаје једини акционар BSP, HUPX и SEEPEX. MAVIR, ELES, EMS и EPEX SPOT су акционари ADEX групе која је својом структуром отворена за придруживање нових партнера.

BSP, HUPX и SEEPEX остају оператери својих постојећих тржишта и надаље задржавају своју лиценцу за берзу електричне енергије као и NEMO лиценцу.

Очекује се да ће, након одобрења надлежних органа, проширена Adex група почети са радом у другој половини 2024. године.

 

Adex група доо, прва регионална берза електричне енергије за Централну и Југоисточну Европу, званично је успостављена 23. децембра 2022. у Љубљани, од стране оснивача – ELES, ЕМС и EPEX SPOT, са стопостотним власништвом над два зависна предузећа – BSP и SEEPEX. Преко 60 чланова тргује електричном енергијом на спот тржиштима којим управљају BSP and SEEPEX. Обим трговине на тржиштима Adex групе у 2023. износио је 16,3 TWh. У другој половини 2024. Adex група сели своје седиште у Будимпешту а HUPX ће бити треће зависно предузеће у ком ће имати стопостотно власништво. За више информација посетите www.adex-spot.com.

ELES обједињује функције оператора преносног и дистрибутивног система у Словенији и управља мрежом 400 kV, 220 kV и 110 kV далековода, укупне дужине 3113 км. Географски посматрано, ELES се налази на раскрсници путева између западне, источне и јужне Европе, те управља транзитним токовима и обезбеђује поуздан пренос и дистрибуцију електричне енергије ка неколико суседних земаља. За више информација посетите www.eles.si.

Акционарско друштво Електромрежа Србије (ЕМС)  је оператор преносног система у Републици Србији, чија је дужност да обезбеди сигуран и поуздан пренос електричне енергије, ефикасно управљање преносним системом и обезбеди оптималан и одржив развој. ЕМС управља мрежом 400 kV, 220 kV и 110 kV далековода, чија је дужина око 10.000 км. Надлежан је за координацију осам међузонских капацитета са суседним операторима преносног система, у потпуности у складу са правилима и праксом ЕNTSO-Е. За више информација посетите www.ems.rs.  

Европска берза електричне енергије EPEX SPOT SE и њена зависна предузећа управљају физичким краткорочним тржиштима електричне енергије у земљама централнозападне Европе, Швајцарској, Уједињеном Краљевству, земљама Нордијске регије и Пољској. Поред тога, EPEX SPOT, као новину, нуди решења за локална тржишта флексибилности и аукције за гаранције порекла, како би подстакао интеграцију обновљивих извора енергије и унапредио  ангажовање потрошача и произвођача на тржишту електричне енергије. Као део ЕЕX групе, коју чине компаније које опслужују међународна робно-берзанска тржишта, EPEX SPOT је посвећен стварању паневропског тржишта електричне енергије. Више од 380 чланова тргује електричном енергијом на EPEX SPOT-у. Холдинг оператора преносних система – HGRT поседује 49% капитала ове берзе. За више информација посетите www.epexspot.com.

MAVIR доо управља електроенергетским системом Мађарске. Поседује лиценцу оператора преносног система и обезбеђује адекватне резервне капацитете за производњу и пренос. MAVIR Ltd. прати стање и унапређује имовину преносног система, одржава стабилно снабдевање електричном енергијом, подржава ширење тржишта и обезбеђује једнак приступ свим корисницима система. Компанија координира са суседним системима и обавља професионалне међународне активности. Поред тога, MAVIR доо израђује стратегију развоја мреже и предлаже развој производних капацитета. За више информација посетите www.mavir.hu.

HUPX доо управља мађарском берзом електричне енергије. Поседује NEMO лиценцу коју му је доделио Национални регулаторни орган Мађарске (MEKH). Тиме што регулише тржиште и обезбеђује оквир за трговање, HUPX промовише ликвидност и подржава ток обртног капитала у региону. Његове основне активности укључују обезбеђивање референтних цена и берзанске, трговачке платформе, које помажу развоју мађарског тржишта електричне енергије. Транспарентни, стандардизовани тржишни механизми и либерализовано тржишно пословање пружају сигурност домаћег снабдевања енергијом и исплативост трговине, што доводи до раста инвестиција и развоја у електроенергетици. За више информација посетите hupx.hu/hu/

Leave A Comment