Тарифни елемент Тарифа Јединица мере Цена у дин. по јединици мере од 01. 02. 2021. Цена у дин. по јединици мере од 01. 10. 2021. New Column
Активна снага одобрена снага kW 53,9973 59,3603 New Cell Data
прекомерна снага kW 215,9892 237,4412 New Cell Data
Активна енергија виша дневна тарифа за активну енергију kWh 0,4222 0,4742 New Cell Data
нижа дневна тарифа за активну енергију kWh 0,2111 0,2371 New Cell Data
Реактивна енергија реактивна енергија kvarh 0,2099 0,2863 New Cell Data
прекомерна реактивна енергија kvarh 0,4198 0,5727 New Cell Data
New Row Data 1 New Row Data 2 New Row Data 3 New Row Data 4 New Row Data 5 New Row Data 6