Агенција за енергетику Републике Србије дала је сагласност на Правила за прикључење објеката на преносни систем, Процедуру за прикључење, као и на Правила о раду преносног система. 

Ова документа и прецизније информације о процесу прикључења могу се пронаћи на сајту ЕМС АД, у делу Корисничка страна/Прикључење на преносни систем: