Београд, 26.10.2021.

Поводом последњих иступа у јавности народног посланика Миодрага Линте, различитих удружења и „Акција“, у којима се износе нетачне оптужбе према којима Електромрежа Србије АД Београд покушава да сруши кућу избеглом Србину Радомиру Гаћеши, зарад истине, у обавези смо да обавестимо јавност да је све што је у јавности изнето овим поводом, како од стране овог народног посланика, тако и у објавама удружења „Савеза Срба из Региона“ и „Здружене акције кров над главом“ нетачно, као и да овакве објаве, сачињене тенденциозним комбиновањем половичних информација извучених из контекста, неспорно имају за циљ да се у јавности створи погрешна слика о околностима конкретног случаја.
Истина је потпуно друкчија од онога што народни посланик Линта и поменута удружења и неформалне организације желе да представе:
Кућа Радомирa Гаћеше, коју народни посланик Линта и поменута удружење или „акције“ свим средствима здушно бране, јесте нелегални објекат изграђен у протеклих десетак година непосредно испод високонапонског далековода који је у употреби од 1958. године.
Власник објекта не само да није имао дозволу за изградњу (коју уосталом. због конкретне локације. није ни могао да добије), већ је радове на грађењу објекта спроводио потпуно свестан да таква градња није дозвољена, будући да му је још 2013. године Одељење за грађевинске послове и грађевинску инспекцију Градске општине Раковица Решењем број 356-392/13 од 09.12.2013. наредило уклањање бесправно изведених темеља, на тај начин да се терен врати у првобитно стање. Такође, Решењем број 356-392/13 од 27.05.2014, исти орган је наредио затварање без одлагања градилишта на коме се без грађевинске дозволе изводе радови на изградњи стамбеног објекта, инвеститора Гаћеше Радомира, будући да је он наставио градњу свог нелегалног објекта и поред правоснажно донетих Решења надлежних органа, исказујући тиме потпуно непоштовање важећих закона Републике Србије (а што је паралелно предмет одговарајућих поступака).
Оглушујући се на све претходно изнето, Радомир Гаћеша је овај нелегални објекат у последњој фази подигао до висине на којој растојање од жица високонапонског далековода од 110 kV износи само пола метра. Ово не само што представља најдраматичнији пример дивље градње у зони високонапонског далековода на целој територији Републике Србије, већ, важније, представља непосредну, свакодневно присутну, претњу по живот и здравље људи који се нађу у близини предметног објекта, као и по имовину већег обима.
Поред тога, имајући у виду да би инцидент до кога би могло да дође због близине нелегалног објекта високонапонском далеководу довео до испада далековода 110 kV бр. 130/3 ТС Београд 16 – ТС Београд 3 из функције, постојање оваквог објекта угрожава електроенергетски систем Републике Србије. 
Наиме, преко далековода испод којег се овај нелегални објекат налази, електричном енергијом напаја се велики део Београда, Обреновца, Лазаревца, Ваљева и Колубарског округа. Било каква хаварија оставила би без електричне енергије све потрошаче у овом региону.
Желимо да нагласимо да Електромрежа Србије никоме не руши кућу. Наведени нелегални објекат је због немогућности за озакоњење (утврђено у правоснажно окончаном поступку, Решењем Секретаријата за послове легализације објеката, број 351.21-11056/2014 од 04.07.2019), узроковане недозвољеном удаљености од далековода, одређен за рушење у поступку који се у складу са важећим прописима Републике Србије спроводи од стране Секретаријата за Грађевинске и инспекцијске послове града Београда, а не по „налогу Електромреже“ како се у саопштењима наводи.
Важно је и да јавност зна да је Електромрежа Србије надлежним државним органима за све нелегалне објекте у близини предметног далековода који се налазе на недозвољеној удаљености поднело иницијативу за предузимање  одговарајућих мера, као и да су ти поступци у току.
Предлог наводног решења овог проблема које нуди народни посланик Линта, адвокати или вештаци ангажовани од стране или за рачун власника нелегалног објекта, а који се своди на то да се далековод, у законитој употреби од 1958. године, прилагоди нелегалном објекту који је изградио Радомир Гаћеша (подизањем висине стубова далековода или постављањем нових стубова), суштински је апсурдан зато што заправо значи позивање да се легално изграђена преносна мрежа усклади са нелегалним објектом, а законито стање прилагоди незаконитом, због чега је јасно да нема места одржавању било каквих састанака на ову тему.
Мислимо да би народни посланик, по природи своје функције, требало да брани и заступа законито, а не незаконито поступање, а ово што народни посланик Миодраг Линта ради супротно је томе и заправо представља позивање на непоштовање закона Републике Србије. О свему наведеном је у више наврата обавештаван и сам посланик Линта, али очигледно, без икаквих ефеката.
Примећујемо да је у конкретном случају наведени народни посланик у комотној позицији да опструира спровођење закона, чиме доприноси одржавању описаног стања које, као што је наведено, у сваком тренутку може да проузрокује неповратне трагичне последице, и нуди наводна „решења“ проблема за која нема ни надлежност ни стручни капацитет, будући да је свестан да нема никакву одговорност у случају да до наступања наведених негативних последица заиста и дође, односно да по закону одговорност за сигурно и безбедно функционисање преносног система сноси Електромрежа Србије, а да одговорност за све последице које по преносни систем, као и по живот и здравље људи и имовину изазове овај објекат сноси Град Београд.
Сходно свему наведеном, молимо јавност да разуме ову врло озбиљну ситуацију и не наседа на лажне информације које  се на ову тему пласирају.Самостални сектор за медије и комуникацију ЕМС АД

Leave A Comment