Oбјављивањe повлашћених информација

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници од 28. октобра 2021.године Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса.

У складу са овим правилима, оператор преносног система је у обавези за објавлјује повлашћене информације које су доступне на платформи за транспарентност и на сајту ЕМС АД.

Информације о искључењима интерконективних далековода су доступне на платформи за транспарентност и на сајту ЕМС АД.