Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу

Просечна цена балансне енергије у смеру регулације навише користи се при одређивању цене неовлашћено преузете електричне енергије у складу са чл. 56 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2013).

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2013. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2014. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2015. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2016. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2017. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2018. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2019. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2020. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2021. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2022. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2023. години

Просечна цена балансне енергије на месечном нивоу у 2024. години