Електромрежа Србије учествује у једном од најзначајнијих развојних и иновационих пројеката Европске уније у области енергетике под називом CROSSBOW.

Пројектом CROSSBOW се истражују могућности за унапређење управљања обновљивим изворима енергије и јединицама за складиштење, како би се омогућио већи степен коришћења чистих технологија, смањење трошкова рада система и повећање економских користи од обновљивих извора и јединица за складиштење.

Мултидисциплинарни пројектни тим се састоји од 24 партнера из 13 европских земаља, са великим регионалним учешћем.

На европском нивоу, очекује се да ће се резултатима пројекта остварити директна уштеда од 3 милиона тона гасова са ефектом стаклене баште, повећање од 10% у уделу обновљивих извора енергије, као и приступ квалитетнијим услугама снабдевања електричном енергијом за преко 50 милиона грађана и привредних субјеката.

Учешћем у овом пројекту Електромрежа Србије развија иновативна техничка решења за ефикасније управљање системом са великим уделом обновљивих извора енергије прилагођена својим потребама. Ово је нарочито значајно за ЕМС имајући у виду неопходност примене европске техничке регулативе и интензивно прикључење ветропаркова на национални преносни систем, што захтева и нове приступе коришћења постојећих реверзибилних хидроелектрана. На основу резултата пројекта очекују се даље конкретне инвестиције у електроенергетски систем.

CROSSBOW се финансира из програма Европске уније Хоризонт 2020 за истраживање и иновације, а завршава се у октобру 2021. године. 

За више информација погледајте видео интервју са координатором пројекта Мануелом Сераном из ГРУПОЕТРА:

www.crossbowproject.eu