Након достављене сагласности Савета Агенције за енергетику Републике Србије на предлог Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета, ЕМС АД Београд је започео процес регистрације учесника у унутардневним алокацијама капацитета у 2020. години на границама Хрватска – Србија и Бугарска – Србија.
Правила за унутардневне алокације за границу Бугарска – Србија, заједно са Уговором о учешћу и свим потребним обрасцима су објављена на веб сајту ЕМС-а на следећем линку: Бугарска – Србија и процес регистрације учесника за наредну календарску годину почиње у среду 18.12.2019. године.
Правила за унутардневне алокације за границу Хрватска – Србија, заједно са Уговором о учешћу и свим потребним обрасцима су објављена на веб сајту ЕМС-а на следећем линку: Хрватска – Србија  и процес регистрације учесника за наредну календарску годину почиње у четвртак 19.12.2019. године.

Дирекција за тржиште електричне енергије
ЕМС АД Београд

Leave A Comment