**Регистрација се врши преко НЕРА апликације**Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2023. години

Годишње и месечне аукције у 2023. години, на граници Мађарска – Србија организује MAVIR ZRt.

Правила за расподелу дугорочних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2023. годину (незваничан превод)Опште информације о дневним аукцијама у 2023. години

Дневне аукције у 2023. години, на граници Мађарска – Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“) (незваничан превод)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Правила за номинацију физичких права преноса између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“) (незваничан превод)

Обрада личних података (GDPR) (незваничан превод)

Регистрациони формулар за учешће у дневним аукцијама у 2023. години (незваничан превод)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Мађарскa, за 2023. годину

*Почетак регистрације за дневне и унутардневне аукције је 12.12.2022.


Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2023. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2023. години, на граници Мађарска – Србија организује ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2023. годину (незваничан превод)

Регистрациони формулар за унутардневне алокације за 2023. годину (незваничан превод)

Списак регистрованих учесника на унутардневним алокационим процесима на граници Србија-Мађарска, за 2023. годину

ДАМАС Корисничко упутство

НЕРА Корисничко упутство

Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида – Подаци за 2019. годину