Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. години

Годишње и месечне аукције у 2022. години, на граници Хрватска – Србија организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office)

Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни преносни капацитет у складу са чланом 51 Уредбе (ЕУ) 2016/1719 

Специфични Анекс за границу Зона трговања на Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни преносни капацитет 

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) – jao.eu 
 Опште информације о дневним аукцијама у 2022. години

Дневне аукције у 2022. години, на граници Хрватска – Србија организује ЈАО S.A. (Joint Allocation Office)

Правила за експлицитну расподелу дневних преносних капацитета на граници између Зона трговања Хрватске и Србије 

Више информација о Поступку расподеле права на прекогранични преносни капацитет можете добити на званичној интернет страници ЈАО S.A. (Joint Allocation Office) – jao.eu 
 Опште информације о расподели унутардневних преносних капацитета у 2022. години

Расподелу унутардневних преносних капацитета у 2022. години, на граници Хрватска – Србија организује 
ЕМС АД Београд

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између Зона трговања Хрватске и Србијe 

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Уговор о учешћу у поступку расподеле унутардневног капацитета (незваничан превод) (*Приликом регистрације користити Уговор на енглеском језику, који је објављен на енглеској верзији странице)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (незваничан превод)

Списак Регистрованих учесника који имају право учешћа у поступку расподеле унутардневног капацитета на српско – хрватској граници у 2022. години
ДАМАС Корисничко упутство