На граници Србија – Црна Гора се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

Годишње и месечне аукције организује ЕМС, а дневне аукције и унутардневну доделу организује ЦГЕС.

ATC и резултати дугорочних аукција су објављени на следећем линку:  Објава и резултати дугорочних аукција