Милош Jовић

Корпоративни директор за комерцијалне послове
  • milos.jovic@ems.rs
  • +381 11 3330 - 689
  • Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Милош Јовић је корпоративни директор за Комерцијалне послове у Акционарском друштву „Електромрежа Србија“, Београд. По занимању је дипломирани правник и експерт је за јавне набавке са више од 20 година искуства у овој области.

Радио је у компанијама из области грађевинарства, шпедиције и осигурања, као и у јавном предузећу чији је оснивач локална самоурпава. Шест година је био запослен у Канцеларији за јавне набавке коју је напустио са места руководиоца Групе за развој система јавних набавки. У ЕМС АД је од маја 2019. године.

Био је члан радне групе за израду више закона у области јавних набавки и јавно-приватног партнерства, те аутор програмских и стратешких докумената у предметним областима, као и члан Експертске групе Европске комисије за јавне набавке, испред Републике Србије.

Извршни је директор Коморе јавних набавки, удружења које окупља службенике за јавне набавке из целе земље.

Признати је међународни консултант за јавне набавке, аутор и коаутор великог броја књига и публикација. Као предавач је наступао на бројним семинарима и стручним скуповима из области јавних набавки, а Национална академија за јавну управу му је доделила награду за најбољег предавача у 2018. години.

Рођен је 1976. године у Београду, основну и средњу економску школу завршио је у Старој Пазови , а Правни фалкултет у Београду 2001. године. Има двоје деце, ћерку Лену и сина Луку.