Надокнада техничких губитака у преносном систему

Компензација нежељених одступања