ЕМС АД Београд као оператор преносног система дужан је да обезбеди системске услуге које су неопходне за сигуран, поуздан и стабилан рад енергетског система. Под системским услугама подразумева се и купопродаја електричне енергије за компензацију нежељених одступања регулационе области ЕМС АД Београд.

Оператор преносног система купује и продаје електричну енергију за компензацију нежељених одступања регулационе области у складу са транспарентним, недискриминаторним и тржишним принципима.

ЕМС АД Београд је одговоран за реализацију програма компензације нежељених одступања своје регулационе области који се израчунава у складу са правилима о раду интерконекције.

Услови за учешће у аукцијама за куповину и продају електричне енергије за компензацију нежељених одступања регулационе области ЕМС АД Београд

Регистрациони образац

Модел Уговора о куповини

Модел Уговора о продаји

Модел Потврде о прихваћеној Аукцијској понуди

Образац за измену података

Листа контакт особа

Аукцијска платформа ЕМС АД Београд

Корисничко упутство за приступ Аукцијској платформи ЕМС АД Београд