Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама,„Сл.гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs

 

У случају да Вас интересује архива поступака јавних набавки пре наведеног датума, исте можете посетити на следећем линку

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕ 01.07.2020.