Електромрежа Србије обавештава јавност да 1. марта почиње наставак радова на изградњи 110 kV кабловског вода на траси од трафостанице Београд 1 (у улици Хусинских Рудара) до трафостанице Београд 6 (у Хиландарској улици).

Планирано је да радови трају до 25. септембра и одвијаће се у сукцесивним фазама од по 50 до 100 метара ископаног рова, почев од раскрснице Булевара Деспота Стефана и Палмотићеве у правцу ка Вишњичкој улици. Инвеститор радова је Акционарско друштво Електромрежа Србије, а извођач је Кодар Енергомонтажа.

Предмет пројекта је замена постојећег уљног кабла, који је у функцији још од 1969. године, новим, „сувим“ каблом. Постојећи уљни кабл је на крају експлоатационог века што носи ризик прекида напајања електричном енергијом изузетно значајне трафостанице Београд 6.

Уградњом новог кабла повећава се поузданост у снабдевању електричном енергијом центра Београда и насеља Карабурма и омогућава се повећање пропусне моћи.

Пројектом је предвиђена етапна замена постојећег уљног кабла у укупној дужини од 4,35 км, и то кроз две фазе.

Фаза 1 је завршена током 2021. и 2022. године и обухватила је радове од трафостанице Београд 1, дуж улица Маријане Грегоран, Војводе Мицка и до шахте 4, која се налази у Вишњичкој улици на раскрсници са улицом Вука Врчевића.

Фаза 2 ће се радити током 2023. године, а радови ће се одвијати дуж Булевара Деспота Стефана, од раскрснице са Палмотићевом, испод Панчевачког моста, до шахте 4 (у Вишњичкој улици на раскрсници са улицом Вука Врчевића).

Како би се смањио утицај радова на одвијање саобраћаја у прометним улицама, примењује се  специјална технологија полагања цеви у дужинама до 50 до 100м, и тек након комплетног полагања цеви у њих се полажу и каблови. То значи да ће се радови дуж Булевара Деспота Стефана одвијати у зонама од по 50 до 100 метара трасе и да ће се тек након асфалтирања једне зоне радова прелазити у наредну. Апелујемо на грађане да имају разумевања и стрпљења и уверавамо их да  се предузимају све мере како би радови у што мањој мери пореметили нормално функционисање саобраћаја.