После напорног и дуготрајног рада – ЕМС АД је прикључен на AIB Hub – место на којем је гаранције порекла произведене у Србији могуће извести у друге регистре широм Европе, а такође и увести гаранције порекла из Европе у Србију.
AIB је европска Асоцијацијa тела за издавање гаранција порекла (Association of Issuing Bodies). То је за сада једина асоцијација на нивоу Европе која држи до квалитета гаранција порекла и која окупља 25 земаља. Чланови AIB-а су надлежна тела за администрацију шема гаранције порекла у државама чланицама ЕУ, ЕЕА и Енергетске заједнице, а још три земље ће се вероватно придружити до краја ове године.
Да би се спровела међународна размена гаранција порекла, AIB управља комуникационим чвориштем између регистара које се назива AIB Hub.
–  Желим да захвалим AIB-у на огромном напору уложеном током процеса повезивања ЕМС-а. То је велики корак за нашу компанију. Ако се присетимо првог закона о енергетици који је описивао гаранције порекла, а након тога важећег Закона о енергетици, Уредбе, Правилника о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији, Правила о издавању гаранција порекла, Одлуке о накнади за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла, набавке осигурања, пријаве за чланство у GS1, ревизије AIB-а, набавке софтверског решења – можемо јасно видети колико су труда уложили представници обе стране, истиче Никола Тошић, Руководилац сектора за развој и администрацију тржишта.
Марко Јанковић, директор Дирекције за тржиште, фокус ставља на импресивне бројке.
 –  У 2019. години издато је 707 милиона сертификата (707 TWh), док је 613 милиона пренето између земаља и 613 милиона је искоришћено. Тржиште гаранција порекла и даље расте око 10 процената годишње што представља велики потенцијал за учеснике на тржишту из Србије, каже Јанковић.
Све гаранције порекла које се издају морају пратити EECS – Европски систем енергетске сертификације, који се заснива на процедурама које осигуравају поуздан рад шеме енергетских сертификата у Европи. EECS задовољава критеријуме објективности, недискриминације, транспарентности и трошковне ефикасности, како би се олакшала међународна размена гаранција порекла.
– ЕМС је учествовао у раду AIB још од 2015, године, активно прикупљајући знања која су потребна за успостављање система о којем се у Србији тада веома мало знало. Из године у годину смо се полако приближавали циљу који је 11. новембра остварен, а то је да се гаранција порекла из Србије може пронаћи и на заједничком европском тржишту гаранција порекла. AIB има и центар знања за тела за издавање гаранција порекла широм Европе који служи за дељење савета и смерница, каже Марко Зарић, шеф Службе за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије и вишегодишњи представник у радној групи AIB.

Leave A Comment