2023

План јавних набавки за 2023. годину Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 1 Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 2 Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 4 Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 5 Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 6 Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 7 Измена Плана јавних набавки за 2023. годину број 8  

2022

План јавних набавки за 2022. годину

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 4

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 5

Измена Плана јавних набавки за 2022. годину број 6  

2021

План јавних набавки за 2021. годину

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 1

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 2

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 3

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 4

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 5

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 6

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 7

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 8

Измена Плана јавних набавки за 2021. годину број 9  

2020/19/18/17/16/15

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину – измене и допуне број 1

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину – измене и допуне број 2

Усклађени План јавних набавки за 2020. годину – измене и допуне број 3

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки 2016. (без вредности)

План јавних набавки 2015. (без вредности)