Учешће балансних ентитета у балансном механизму се уређује уговором о пружању помоћних услуга и уговором о учешћу у балансном механизму који су обавезни да закључе оператор преносног система и учесник на тржишту који има балансне ентитете у тржишној области Србије, чиме тај учесник на тржишту стиче статус учесника у балансном механизму.

Учесници на тржишту који имају балансне ентитете у тржишној области Србије су обавезни да сав расположиви капацитет својих балансних ентитета преостао након прихваћених дневних планова рада, ставе на располагање оператору преносног система ради ангажовања у балансном механизму.

Учешће снабдевача, односно снабдевача на велико у балансном механизму уређује се уговором о пружању помоћних услуга који закључују оператор преносног система и снабдевач, односно снабдевач на велико, чиме они стичу статус учесника у балансном механизму за период важења уговора.

Учешће оператора преносних система из других тржишних области у балансном механизму уређује се уговорима између оператора преносних система којима се регулишу купопродаја прекограничне терцијарне регулационе енергије и нетовање одступања.