Након достављене сагласности Савета Агенције за енергетику Републике Србије на предлог Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета, ЕМС АД Београд је започео процес регистрације учесника у дневним аукцијама и унутардневним алокацијама капацитета у 2020. години за следеће границе:
•    Румунија – Србија,
•    Мађарска – Србија и
•    Северна Македонија – Србија.
Правила за дневне аукције и унутардневне алокације, заједно са Уговором о учешћу и свим потребним обрасцима су објављена на веб сајту ЕМС-а на следећим линковима: Румунија – Србија Мађарска – Србија и Северна Македонија – Србија и процес регистрације учесника за наредну календарску годину почиње у петак 06.12.2019. године.
Рокови за регистрацију учесника за учешће у поступку дневне и унутардневне расподеле капацитета које у 2020. години организује ЕМС АД Београд
•    Дневне аукције на границама: Румунија – Србија, Мађарска – Србија и Северна Македонија – Србија за 2020. годину почиње 06.12.2019. Крајњи рок за достављање Уговора и свих образаца је (у складу са Правилима за дневне аукције) 7 Радних дана пре одговарајућег тржишног дана за који се планира учешће на дневним аукцијама.
•    Унутардневне алокације на границама: Мађарска – Србија и Северна Македонија – Србија за 2020. годину почиње 06.12.2019. Крајњи рок за достављање Уговора и свих образаца је (у складу са Правилима за унутардневне алокације) 5 Радних дана пре одговарајућег тржишног дана за који се планира учешће у поступку унутардневне расподеле капацитета.
Почетак регистрације за учешће у процесу унутардневних алокација на границама Бугарска – Србија и Хрватска – Србија које организује ЕМС АД биће благовремено најављен.

Дирекција за тржиште електричне енергије
ЕМС АД Београд