Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2022. години – Босна и Херцеговина

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (латиница)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (ћирилица*)

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење преносног капацитета (латиница*)

Списак учесника који могу да учествују у годишњим и месечним аукцијама на граници Босна и Херцеговина-Србија, за 2022. годину 

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (ћирилица)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (латиница) 


Опште информације о дневним аукцијама у 2022. години – Босна и Херцеговина
Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)


Опште информације о унутардневним алокацијама у 2022. години – Босна и Херцеговина
Правила за унутардневну расподелу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Независног оператора система у Босни и Херцеговини (ћирилица)

ДАМАС Корисничко упутство