Дугорочне аукције – алокационе процедуре за 2024. годину 


Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора – Србија за 2024. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Црна Гора – Србија за 2024. годину

Календар годишње алокационе процедуре на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2024. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2024. годину

Годишње аукције за 2024.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2024 ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде

Месечне аукције за 2024.

Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Фебруар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Март ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Aприл ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Мај ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Јун ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Јул ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Август ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Септембар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Октобар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Новембар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Децембар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде

Календар годишње алокационе процедуре на граници Црна Гора – Србија за 2023. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Црна Гора – Србија за 2023. годину

Календар годишње алокационе процедуре на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2023. годину

Календар месечних алокационих процедура на граници Босна и Херцеговина – Србија за 2023. годину

Годишње аукције за 2023.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2023 ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде

Месечне аукције за 2023.

Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Фебруар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Март ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Aприл ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Мај ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Јун ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Јул ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Август ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Септембар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Октобар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Новембар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде
Децембар ATC – BARS
ATC – MERS
Резултати – BARS
Резултати – MERS
Учесници – BARS
Учесници – MERS
Понуде