Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 130 17 - ДВ 2x110 kV бр.101АБ Београд 3 - Костолац, реконструкција и адаптација деоница далековода, деонице Ј, Б, Д, И 29.Aug 2017 10:30

ЈН 130 17 – Позив за подношење понуда
ЈН 130 17 – Конкурсна документација

ЈН 158 17 – Набавка и уградња заштитних баријера за ТС 28.Aug 2017 11:00

ЈН 158 17 – Позив за подношење понуда
ЈН 158 17 – Конкурсна документација

ЈН 480 16 0 - Усклађивање правила о раду преносног система ЕМС АД са ENTSO-E мрежним кодовима 28.Aug 2017 10:00

ЈН 480 16 0 – Позив за подношење понуда
ЈН 480 16 0 – Конкурсна документација

ЈН 110 17 – Одржавање Microsoft инфраструктуре 23.Aug 2017 10:30

ЈН 110 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 110 17 - Конкурсна документација

ЈН 120 17 – Надоградња TNA система 22.Aug 2017 10:00

ЈН 120 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 120 17 - Конкурсна документација

ЈН 133 17 – Специјална возила са ХТП и услуга одржавања у гарантном року 21.Aug 2017 09:30

ЈН 133 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 133 17 - Конкурсна документација

ЈН 86 17 – Геодетске услуге за објекте ЈП ЕМС 18.Aug 2017 10:00

ЈН 86 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 86 17 - Конкурсна документација
ЈН 86 17 - Прилог уз конкурсну документацију

ЈН 136 17 – Специјални алати за рад на далеководима 18.Aug 2017 09:30

ЈН136 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 136 17 - Конкурсна документација

ЈН 117 17 - Аку батерије и дизел агрегати 17.Aug 2017 10:00

ЈН 117 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 117 17- Конкурсна документација

ЈН 85 17 - Реконструкција и адаптација ДВ 110kV 16.Aug 2017 10:30

ЈН 85 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 85 17 - Конкурсна документација