Публикација

ЕМС бр. 82

ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛЕНА МАТЕЈИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРА ЕМС АД
ЕМС на првом месту
 
ИЗГРАДЊА ДВ 2Х400 kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Комплетирани први стубови
 
ТС 400/110 kV СРБОБРАН
Интензивни радови
 
ПРОМЕНЕ У НАЈВЕЋОЈ OJ ЕМС АД
Нова ера Преноса
 
ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ASSET MANAGEMENT-А
Технолошки развој и унапређење пословања
 
ПОТПИСАН УГОВОР СА KFW БАНКОМ
Донација и кредит за градњу Трансбалканског коридора
 
САСТАНАК ENTSO-E РАДНЕ ГРУПЕ
Европска функција спајања модела
 
ТЕХНИКА – СЕКТОР ЗА МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Значајно унапређење система
 
ЛАБОРАТОРИЈA ЗА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕМС АД
Проширено овлашћење за послове оверавања бројила
 
ИНТЕРВЈУ: МР ГОЈКО ДОТЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК CIGRE СРБИЈА
CIGRE Србија пред новим изазовима
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Збрињавање опасног РСВ отпада
 
САСТАНАК В.Д. ДИРЕКТОРА ЕМС АД И ПРЕДСЕДНИКА СЕМС
Споразуми ЕМС АД – СЕМС

ЕМС бр. 81

- ИНТЕРВЈУ: НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, ОДЛАЗЕЋИ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЕМС АД
Увек ћу бити ту за ЕМС
 
- ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОМРЕЖИ СРБИЈЕ
ЕМС АД - пример успешног и одговорног пословања
 
- ПОТПУНА УСАГЛАШЕНОСТ СИСТЕМА
Успешна ресертификациона провера
 
- ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ
ЕМС постао акционарско друштво
 
- ДВ 2х400kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Темељи завршени, ничу челичне конструкције
 
- ПОГОН БЕОГРАД
Сложна екипа за све задатке
 
- ПОГОН НОВИ САД
Замена уређаја релејне заштите у Погон Нови Сад
 
- ПОГОН ВАЉЕВО
Реконструкција стубова на насипу
 
 - ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ У ПОГОНУ КРУШЕВАЦ
Успешне обуке монтера и руководиоца радова
 
- ПОДРШКА ЕМС АД РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Стипендије за студенте и средњошколце
 
- МЕЂУНАРОДНИ СКУП У БЕОГРАДУ
Конференција Med Power 2016.
 
- ХАРМОНИЗАЦИЈА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА МАТЕРИЈАЛА
Нов шифарник материјала SAP MM модула

ЕМС бр. 80

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДАЛЕКОВОДА 154/1/4 НИШ 2 – НИШ 8 – НИШ 1
Квалитетније напајање Ниша, Прокупља, Алексинца и Куршумлије
- ДВ 2x400 kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Ускоро завршетак грађевинских радова на темељима стубова
- ПОЧЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС СРБОБРАН
У добром ритму
- ТАМАРА ЦРВЕНИЦА, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ЕМС спреман за велики корак напред
- БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Процена имовине и капитала ЈП ЕМС
- ТАЊА ГАВРИЛОВИЋ, КОРПОРАТИВНИ ДИРЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Модерна решења за унапређење пословања
- ВЛАДИМИР ИЛИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПРЕНОС
Одлична реализација Плана одржавања
- ПОГОН ПРЕНОСА НОВИ САД
Кад је кукуруз до конзоле
- СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ У КРУШЕВЦУ
Центар за обуку монтера и руководилаца радова
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Ужурбано лето у источној Србији
- МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
Нови систем обрачуна зарада
- СИНДИКАТ ЕМС
Превенција радне инвалидности и рехабилитација запослених

ЕМС бр. 79

- ДАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
Обраћање генералног директора
- ИЗГРАДЊА ДАЛЕКОВОДА ОД ТС ПАНЧЕВО ДО РУМУНСКЕ ГРАНИЦЕ
Стратешки значајан пројекат напредује планираном динамиком
- ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛЕНА МАТЕЈИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈУ
Јачање у региону
- РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС СМЕДЕРЕВО 3
Подизање на виши напонски ниво
- ПОГОН БЕОГРАД
Замена енергетског трансформатора
- ПРЕДСТАВНИЦИ ЈП ЕМС У ВЕЛИКОМ МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ
Студија изводљивости прикључења Украјине и Молдавије
- РЕШЕЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Лабораторија ЈП ЕМС постала овлашћено тело за оверавање бројила електричне енергије
- ENTSO-E КОНТРОЛА У ЈП ЕМС
Потврда ЕМС-ове лидерске позиције
- ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР РОСИЋ
Квалитет је срж доброг пословања
- ASSESSMET ПРОЈЕКАТ У ЈП ЕМС
Брига о будућности предузећа

ЕМС бр. 78.

- BЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ ЈП ЕМС
 Почела изградња далековода од ТС Панчево до румунске границе
- ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ ШИРИ ПОСЛОВАЊЕ У РЕГИОНУ
 ЕМС купио 10 одсто акција Црногорског електропреносног система
- ПОЧЕТАК ОПЕРАТИВНОГ РАДА
SEEPEX успешно покренуо организовано тржиште електричне енергије
- ИНТЕРВЈУ: БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕФП
 Резултати премашили очекивања
- TС КРУШЕВАЦ 1
Реконструкција напојног чворишта централне Србије
- ПОГОН БОР
 Пуштен у погон далековод бр. 150
- СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ И УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
 Савремени управљачки системи у Националном диспечерском центру
- ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕНОСНИМ СИСТЕМОМ
 Састанак регионалних Оператора преносних система
- ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
 Обука руковалаца, руководилаца радова и диспечера
- САМОСТАЛНИ СЕКТОР ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
 Првих осам година
- ПРИМЕНА МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 Роботи долазе
- СЕДНИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
 Четврта Скупштина Синдиката ЕМС

 

ЕМС бр. 77

- СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ТС 400/110 kV БЕОГРАД 20
ТС Београд 20 – електроенергетски објекат какав доликује метрополи
- ТРАНСБАЛКАНСКИ КОРИДОР ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Потписан уговор о изградњи далековода ТС Панчево – граница Румуније
- ПРЕЛАЗ ДУНАВА ДВ 220kV бр. 253/1 И ДВ 400kV бр.451
Санирани далеководи над Дунавом
- ТС 400/110 kV ЈАГОДИНА 4
Нови трафо пуштен под напон
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕНОС
Спремни за зиму
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Годишњи састанак са учесницима на тржишту
- БЕРЗA ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
SEEPEX добио лиценцу
- ЕМС – ПОЖЕЉАН ПОСЛОДАВАЦ ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ
Сви желе посао у ЕМС-у
- ПЛАНИНАРСКИ ПОДУХВАТ ЕМС-ОВОГ ДИСПЕЧЕРА
ЕМС на крову Европе
- ПРЕВЕНЦИЈА РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Рекреација запослених у ЈП ЕМС

ЕМС бр. 76

- ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА
Десет година Електромреже Србије
- ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT
Корак ближе циљу
- ТС БЕОГРАД 20
Пуштање у погон далеководних поља и два нова двострука далековода
- ИЛИЈА ЦВИЈЕТИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Пренос за понос
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Завршени радови на ДВ 177 ТС Бор 2 – ТС Мајданпек 2
- ТС ОБРЕНОВАЦ
Годину дана после поплаве
- ПОГОН НОВИ САД
Радови на Далеководу ТС Сремска Митровица 1 – ТС Пећинци
- ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Активности највећег Погона
- ПОГОН ВАЉЕВО
На муци се познају јунаци
- ПОТПИСАН УГОВОР У БЕОГРАДУ
Центар за координацију сигурности

ЕМС бр. 75

- СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО ОТВАРАЊЕ ТС 400/110 kV ВРАЊЕ 4
Капитални пројекат ЈП ЕМС – гарант стабилности и мотор развоја
- БРАНКО ШУМОЊА, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ТРЖИШТЕ
Сигурност, сарадња и модернизација
- ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
„Ђаво не мирује“
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Санација далековода у источној Србији
- ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Остварени сви планови
- ТРАНСБАЛКАНСКИ КОРИДОР
Градња нове 400 kV интерконекције између Србије и Румуније
- ОБУКА РУКОВАЛАЦА, РУКОВОДИЛАЦА РАДОВА И ДИСПЕЧЕРА
За квалитетнији и сигурнији рад
- НАКОН БИПАРТИТНИХ И ТРИПАРТИТНИХ ПРЕГОВОРА
Закључен нови Колективни уговор за ЈП ЕМС

ЕМС бр. 74

-БОРБА ЗА СНАБДЕВАЊE ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
Најјачи када је најтеже
-ЗАВРШНА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ 400 кV ДВ ЗА ТС БЕОГРАД 20
За снабдевање какво доликује метрополи
-СКУП ДИСПЕЧЕРА НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Упознавање, размена искустава и унапређење струке
-ДИСПЕЧЕРСКИ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОР
ЕМС-ов напредни алат за обучавање
-ПОВЕЗИВАЊЕ УКРАЈИНЕ И МОЛДАВИЈЕ СА ОБЛАШЋУ „КОНТИНЕНТАЛНА ЕВРОПА“
Велики допринос ЕМС-оваца у изради Студије међународног значаја
-ВЕЛИКА КОНФЕРЕНЦИЈА У БРИСЕЛУ
Конкурентна енергија за сигурну будућност
-ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Значајни пројекти унапређују пословање
-СИНДИКАТ ЈП ЕМС
Завршени избори

ЕМС бр. 73

- ТС 220/110 kV Београд 3
Комплетно реконструисано разводно постројење 220 kV
- ДВ МАЈДАНПЕК 2 – МОСНА
Завршава се изградња важног далековода
- ПОГОН НОВИ САД
Реконструкција ТС Србобран
- ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Крушевљани самостално мењали SF6 прекидаче
- ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
Стање радно и редовно
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
И редовни ремонти, и снимање штета од потопа
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Развој тржишта – Прича која траје
- СТУДЕНТ ИЗ ДАЛЕКЕ ЗЕМЉЕ У НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ
Јапанац на пракси у ЈП ЕМС