Јавне набавке

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 448 14 0 – Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС 10.Jul 2017 11:00

ЈН 448 14 0 – Позив за подношење понуда пријава
ЈН 448 14 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 16 17 – Лиценце за ЕАМ (по партијама) 19.Jun 2017 10:00

ЈН 16 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 16 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 427 13 0 – Квалификациони поступак за извођење грађевинских радова, ентеријерских и занатских радова на пословним зградама, складиштима и помоћним објектима ЈП ЕМС 13.Jun 2017 00:00

ЈН 427 13 0 – Позив за подношење пријава
ЈН 427 13 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Појашњење конкурсне документације бр.11
Појашњење конкурсне документације бр.12
Појашњење конкурсне документације бр.13
Појашњење конкурсне документације бр.14
Појашњење конкурсне документације бр.15
Појашњење конкурсне документације бр.16
Појашњење конкурсне документације бр.17
Појашњење конкурсне документације бр.18
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр. 19
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр.20
Појашњење конкурсне документације бр.21
Појашњење конкурсне документације бр.22
Обавештење о признавању квалификације
Појашњење конкурсне документације бр.22
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 70 17 - Услуге одржавања и поправке уређаја релејне заштите 12.Jun 2017 10:00

ЈН 70 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 70 17 - Конкурсна документација

ЈН 493 16 0 - Грађевински и електромонтажни радови на изградњи ТС Бистрица 09.Jun 2017 16:21

ЈН 493 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 493 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 67 17 - Нови модел организационе културе и имплементација 09.Jun 2017 10:00

ЈН 67 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 67 16 - Конкурсна документација

ЈН 72 17 - Услуге одржавања и поправке помоћне механизације, по партијама 08.Jun 2017 10:30

ЈН 72 17 - Обавештење о покретању поступка

71 17 - Набавка електричне енергије за покриће губитака у преносном систему за другу половину 2017 06.Jun 2017 09:30

71 17 - Конкурсна документација

ЈН 37 17 - Надоградња комутационог система ЕМС АД 05.Jun 2017 09:30

ЈН 37 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 37 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1

ЈН 46 17 – Набавка инвертара за објекте за одмор и рекреацију 05.Jun 2017 09:30

ЈН 46 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 46 17 - Конкурсна документација