Искључења на мрежи

ЕМС АД објављује планирана и непланирана искључења интрконективних далековода и то:
-назив интрконективног далековода;
-границу ;
-напонски ниво;
-период искључења;
-разлог искључења у случају непланираних искључења.

Навигација