Вести

ЕМС АД – Прво предузеће у власништву државе које je спремно за систем електронске набавке

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ увело је SAP Sourcing решење, чиме је комплетан P2P (Plan to Payment)  процес увезан кроз SAP. Овим решењем је комплетна реализација, почев од плана набавки, преко наруџбеница, набавки, уговора и фактура сада обједињена. Ово решење пружа могућност комплетног праћења процеса на једном месту помоћу софтвера, и њиме се прати, како финансијска, тако и временска реализација.
 
Када је реч о предузећима у власништву државе, ЕМС АД је први у Републици Србији увео ово решење, односно ЕМС АД је прво предузеће које ово решење користи у пракси.
 
“SAP Sourcing нам у сваком тренутку, за сваку јавну набавку, пружа ажуриране извештаје и аспослутно све информације у вези са набавком, почев од тога ко је одговрно лице, у којој фази је набавка, која је њена планирана вредност, ко је све поднео понуду, које су понуђене цене, услови, уговор који је потписан. Овако комплетирани извештаји, свакако поједностављују целокупни процес, убрзавају га и обезбеђују његову транспарентност на којој ЕМС АД инсистира у свом пословању у свим областима, нарочито у области јавних набавки“, изјавио је  Стеван Буцек, руководилац Сектора за набавке у ЕМС АД.
 
Имплементацијом SAP Sourcing-а, ЕМС АД је у потпуности спремно за спровођење електронских набавки, односно електронских лицитација. Закон о јавним набавкама из 2012. године, који се примењивао од 01.04.2013. године, прописивао је да су наручиоци чија укупна вредност јавних набавки на годишњем нивоу прелази 700 милиона динара (ЕМС АД је у тој групи) обавезни да примењују електронску набавку. Изменама тог Закона од 04.08.2015. године та обавеза се изгубила, али су тенденције да се она поново уведе приликом нових измена Закона о јавним набавкама.
 
Ово је још једна потврда да ЕМС АД у бројним областима пословања може бити пример осталима и да представља систем који иде укорак са иновацијама и трендовима који допринесе квалитетнијем, бржем и ефикаснијем пословању.