Вести

Потписивање уговора са KFW банком

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ ПОТПИСАЛА УГОВОР СА KFW БАНКОМ О ДОНАЦИЈИ И КРЕДИТУ

Београд, 1. март 2017. – Јелена Матејић в.д. директора Електромреже Србије, Александар Антић, министар рударства и енергетике и високи представници KFW банке, у присуству Мајкла Девенпорта, шефа Делегације ЕУ у Србији и Аксела Дитмана, амбасадора Савезне Републике Немачке потписали су данас (у складу са закључком Владе РС)уговоре о донацији и зајмусредстава неопходних за другу секцију прве фазе градње „Трансбалканског коридора“ (Крагујевац-Краљево).

Овим уговорима предвиђа се донација (WBIF) у износу од 6,5 милиона евра, као и зајам у износу од 15 милиона евра, који је Акционарском друштву Електромрежа Србије одобрен по изузетно повољним условима.

„Без поменутих новчаних средстава ЕМС АД не би могао сам да финансира Трансбалкански коридор који представља пројекат од огромног државног, регионалног, али и европског значаја. Надамо се да ћемо и у будућности имати подршку Савезне Републике Немачке, али и целе Европске уније“, изјавила је Јелена Матејић, в.д. директора ЕМС АД. 

Трансбалкански коридор је пројекат од огромног државног и регионалног, односно европског значајa, а друга секција, I фазе подразумева подизање преносне мрежецентралне и западне Србијена 400 kV напонскиниво. Преносна мрежа напонског нивоа 220 kV у овим деловима Србије је прикрају свог животног века, са просечном старошћуо преме од 50 година. Изградња далековода 400 kV Крагујевац-Краљево (ТС 400/110 kV Крагујевац 2 – ТС 220/110 Краљево 3) и доградња 220/110 kV Краљево 3 на 400 kV, као и нови расплет на 110 kV напонском нивоу, допринеће, измеђуосталог и побољшању напонских прилика у 110 kV мрежи југозападне Србије, посебно у региону Новог Пазара и Рашке.

Укупна дужина 400 kV далековода планираних за изградњу у првој фази пројекта „Трансбалкански коридор“ у наредном десетогодишњем планском периоду износи око 320 km, од чега је скоро 260 km тзв. двоструких 400 kV далековода. Повећање инсталисаних снага у трансформаторским станицама на коридору, такође у првој фази реализације, износи око 1200 MVA, а укупна процењена буџетска вредност прве фазе градње пројекта Трансбалкански коридор износи око 160 МEUR.