Уколико желите да постанете део нашег тима, посетите https://poslovi.infostud.com/poslodavac/akcionarsko-drustvo-elektromreza-srbije-beograd/16499?#oglasi


Пренос електричне енергијеДирекција за Асет менаџмент – 2 радна места  
 

 • Инжењер за испитивање и анализу стања елемента релејне заштите – Дирекција за асет менаџмент – 2 извршиоца
 • Инжењер за сопствену потрошњу- Дирекција за асет менаџмент- 1 извршилац

Управљање и тржиште – 7 радних места

Дирекција за управљање преносним системом:

 • Инжењер за оперативно управљање – диспечер НДЦ – 4 извршиоца
 • Инжењер за подршку оперативном управљању и ДТС – 1 извршилац
 • Инжењер за оперативно управљање – диспечер РДЦ Крушевац – 3 извршиоца
 • Инжењер за оперативно управљање – диспечер РДЦ Београд – 1 извршилац

Дирекција за тржиште електричне енергије:

 • Инжењер за администрацију балансне одговорности  и балансног тржишта ЕЕ– 1 извршилац
 • Инжењер за билатерално тржиште електричне енергије – 1 извршилац
 • Техничар за припрему и испитивање уређаја за мерење електричне енергије – 1 извршилац

Инвестиције и развој – 6 радних места

Дирекција за развој:

 • Инжењер за планирање развоја преносног система – 2 извршиоца
 • Инжењер за израду технолошких решења и техничких услова – 1 извршилац
 • Инжењер за израду системских студија– 1 извршилац
 • Инжењер за анализу утицаја на преносни систем – 1 извршилац

Дирекција за капиталне пројекте и пројекте прикључења:

 • Самостални инжењер за капиталне инвестиционе пројекте – Дирекција за капиталне пројекте и пројекте прикључења – 1 извршилац
 • Самостални инжењер за пројекте прикључења  – Дирекција за капиталне пројекте и пројекте прикључења – 1 извршилац