Послови информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у ЕМС АД обухватају развој, имплементацију и одржавање техничких и корпоративних информационих система, администрирање и одржавање ИКТ инфраструктуре, подршку корисницима информационог система, имплементацију и надгледање безбедносних ИКТ механизама, као и обезбеђење функција телекомуникационог система.

Најзначајнији информациони системи за подршку пословних процеса специфични за оператора преносног система су:

СЦАДА/ЕМС системи за управљање преносним системом,
ММС систем за управљање тржиштем електричне енергије,
ДАМАС систем за доделу прекограничних преносних капацитета,
WАМС систем за наѕор стабилности рада преносног система,
СЦАЛАР систем за локализацију атмосферских електричних пражњења,
СРААМД систем за даљинско очитавање бројила и обрачун испоручене електричне енергије,
АССЕТ МАНАГЕМЕНТ систем за подршку одржавању објеката и опреме преносног система.

Поред тога, у ЕМС АД је интерно развијено више техничких апликација за специфичне радне процесе (као што су електронски диспечерски дневници, погонски извештаји, погонски догађаји, апликација за вођење радова, апликације ДЦWЕБ и ПТРЕ).

Корпоративни ИТ систем у ЕМС АД заснива се на свеобухватној имплементацији САП решења, која је тренутно најобимнија у јавном сектору Републике Србије. Томе сведочи златна медаља САП Qуалитy Аwардс из 2018. године за имплементацију пројекта САП Соурцинг.

Друга особеност ЕМС АД у области ИКТ је електропривредни телекомуникациони систем изграђен према европским стандардима. Он се користи за потребе преноса, управљања и пословну корпорацијску примену. Основу инфраструктуре овог система чини оптичка мрежа која се заснива на оптичким влакнима у унутрашњости заштитних ужади далековода (ОПГW) у укупној дужини од преко 4800 км са скоро 100 чворова опремљених одговарајућим уређајима. Оваква мрежа обезбеђује велики капацитет и брзину протока информација. Телекомуникациони систем ЕМС АД је повезан са телекомуникационим системима свих суседних оператора преносних система.