ЕМС АД Београд као оператор преносног система у Републици Србији одговоран је за расподелу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на интерконективним везама електроенергетског система Србије. 

Преласком курсора преко одређене граничне државе, поље ће се јасно означити. Кликом на државу добићете додатне информације.

 

 

Унутардневни
капацитет

Објава и резултати дугорочних аукција

Искључења
на мрежи