Национални преносни системи се повезују далеководима високог напона како би се остварио сигурнији, поузданији и стабилнији рад, односно створила могућност за међусобну размену електричне енергије. Из тих разлога се 70-их година и електроенергетски систем тадашње СФРЈ повезао са западноевропском интерконекцијом.
Са дерегулацијом енергетског сектора, која је отпочела у последњој декади прошлог века, до изражаја је дошла све већа важност координације активности оператора преносног система, пре свега услед интензивне прекограничне трговине електричном енергијом. Тиме се јавила и потреба да се успоставе јединствени стандарди и критеријуми за рад система у свим деловима Европе, што је на основу европске регулативе довело до престанка рада удружења оператора преносних система по синхроним областима (УЦТЕ, НОРДЕЛ, АТСОИ, БАЛТСО и УКТСОА), као и ЕТСО (Еуропеан Трансмиссион Сyстем Операторс) асоцијације и преношење њихових послова и надлежности на ЕНТСО-Е (Еуропеан Нетwорк оф Трансмиссион Сyстем Операторс фор Елецтрицитy, сајт: www.ентсое.еу) асоцијацију, чији је ЕМС АД пуноправни члан.

Рад ЕНТСО-Е асоцијације организован је у оквиру следећих комитета:

Комитет за рад система;
Комитет за развој система;
Комитет за тржиште;
Комитет за истраживање и развој;
Дигитални комитет.

Подршку у раду свим комитетима даје група за правно-регулаторна питања.

Комитети се састоје од функционалних радних група (посвећених одређеној стручној проблематици), регионалних група (које имају своје подгрупе), ад-хок тимова и пројекатних група.