Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
288 17 - Куповина електричне енергије за сопствену потрошњу електроенергетских објеката и потрошњу пословних објеката за 2018. 09.Nov 2017 09:30

288 17 - Конкурсна документација

ЈН 184 17 - Типски пројекти стубови типа „Y“ за примену на ДВ 400kV Крагујевац 2 – Краљево 08.Nov 2017 09:30

ЈН 184 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 184 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 239 17 - Набавка мердевина 07.Nov 2017 11:00

ЈН 239 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 239 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора

ЈН 179 17 - Услугa израде елебората заштите од поплава ТС Пожега 07.Nov 2017 09:30

ЈН 179 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 179 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 273 17 - Одржавање теренских возила више класе 03.Nov 2017 11:00

ЈН 273 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 273 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4

ЈН 262 17 – Апарати за заваривање 03.Nov 2017 10:30

ЈН 262 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 262 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 209 17 - Испитни уређаји, по партијама 02.Nov 2017 10:00

ЈН 209 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 209 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 221 17 - Уређење парка на НДЦ-у 02.Nov 2017 10:00

ЈН 221 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 221 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 176 17- Услуга стручног надзора током реконструкције путничких лифтова у пословној згради ЕМС АД 01.Nov 2017 10:00

ЈН 176 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 176 17 - Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка јавне набавке

ЈН 178 17 - Техничка контрола пројектне документације за реконструкцију ДВ бр.117/1 и 121/1 Бгд 2- Бгд 22 – Бгд 35 31.Oct 2017 11:00

ЈН 178 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 178 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора