Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 313 17 - Услуге поправке радионичког алата 08.Feb 2018 10:00

ЈН 313 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 313 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3

ЈН 281 17 – Периферна рачунарска опрема 07.Feb 2018 09:30

ЈН 281 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 281 17 - Конкурсна документација

ЈN 244 17 – Procurement of 400kV power transformer 06.Feb 2018 10:30

JN 244 17 - Invitation for submitting bids
ЈН 244 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измењена конкурсна документација
Notification on extension of time limit for submission of bid/ application
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Notification on extension of time limit for submission of bid/ application

ЈН 244 17 - Набавка енергетског трансформатора 400kV 06.Feb 2018 10:30

ЈН 244 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 244 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

ЈН 353 17 – Assesment пројекат – трећа фаза 05.Feb 2018 11:00

ЈН 353 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 353 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора

ЈН 361 17 - Услуга подршке за ДМС лиценце 05.Feb 2018 10:00

ЈН 361 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 361 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 272 17 - Струјни и напонски трансформатори 110 kV 02.Feb 2018 10:00

ЈН 272 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 272 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 368 17 - Организација службених путовања 31.Jan 2018 10:30

ЈН 368 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 368 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора

ЈН 307 17 - Контролни и испитни уређаји за аутоматику и локално управљање 31.Jan 2018 10:00

ЈН 307 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 307 17 - Конкурсна документација

ЈН 312 17 - CU уже за уземљење за ТС Србобран 29.Jan 2018 15:07

ЈН 312 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 312 17 - Конкурсна документација