Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 214 17 – Услуга продужења подршке за McAfee SIEM систем 22.Nov 2017 10:00

ЈН 214 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 214 17 - Конкурсна документација

ЈН 229 17– Опрема за прву помоћ, по партијама 21.Nov 2017 11:30

ЈН 229 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 229 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 194 17 - Услуге одржавања и поправке опреме за сопствену потрошњу (по партијама) 21.Nov 2017 09:30

ЈН 194 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 194 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 304 17 Новогодишњи поклони 21.Nov 2017 09:30

ЈН 304 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 304 17 - Конкурсна документација

ЈН 275 17 Актуарске услуге 20.Nov 2017 10:00

ЈН 275 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 275 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

Поступак отуђења (продаје) отпадног изолационог уља 16.Nov 2017 12:00

Конкурсна документација за поступак отуђења (продаје) отпадног изолационог уља

ЈН 225 17 - Обука и тестирање запослених за MS office пакет 16.Nov 2017 09:30

ЈН 225 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 225 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2

ЈН 250 17 - Услуге одржавања и поправке техничких система управљања 13.Nov 2017 09:30

ЈН 250 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 250 17 - Конкурсна документација

ЈН 215 17 - Мерење нивоа електромагнетног поља у ЕЕ објектима и процена ризика од настанка оштећења здравља запослених 10.Nov 2017 12:00

ЈН 215 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 215 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 277 17 - Фотоапарати и пројектори 10.Nov 2017 11:00

ЈН 277 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 277 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4