Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 413 17 - Таблице и знаци упозорења 23.Feb 2018 09:30

ЈН 413 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 413 17 - Конкурсна документација

ЈН 358 17 - Ручни алати (по партијама) 22.Feb 2018 10:00

ЈН 358 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 358 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3

ЈН 394 17 - Ситан канцеларијски материјал 19.Feb 2018 09:30

ЈН 394 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 394 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6

ЈН 332 17 - Штампани обрасци 14.Feb 2018 09:30

ЈН 332 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 332 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 202 17 – Геомеханичко испитивање тла, по партијама 13.Feb 2018 11:30

ЈН 202 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 202 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Исправка појашњења конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6

ЈН 366 17 - Услуга стурчног надзора током реконструкције путничких лифтова у пословној згради ЕМС АД 13.Feb 2018 09:30

ЈН 366 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 366 17 - Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈН 237 17 - Услуга калибрације алкометара 12.Feb 2018 09:30

ЈН 237 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 237 17 - Конкурсна документација

ЈН 343 17 - Подршка активностима у области комуникације 09.Feb 2018 11:00

ЈН 343 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 343 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора

ЈН 294 17 - Oдводници пренапона 09.Feb 2018 10:00

ЈН 294 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 294 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 376 17 - Клима уређаји за опремање пословних просторија 09.Feb 2018 09:30

ЈН 376 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 376 16 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Oдлука о додели уговора