Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 335 17 – Backup и recovery систем 07.Mar 2018 09:30

ЈН 335 - Позив за подношење понуда
ЈН 335 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 291 17 – Општи потрошни материјали 06.Mar 2018 09:30

ЈН 291 16 0 - Позив за подношење понуда
ЈН 291 16 0 - Конкурсна документација

ЈН 257 17 – Грађевински радови на рушењу армирано бетонских и металних далеководних стубова 05.Mar 2018 11:00

ЈН 257 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 257 17 - Конкурсна документација

ЈН 375 17 – Услуга штампе листа ЕМС а.д. 05.Mar 2018 10:00

ЈН 375 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 375 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 415 17 - Услуга продужења подршке за IBM мониторинг сиситема 02.Mar 2018 11:30

ЈН 415 17 - Позив за допуну понуда

ЈН 248 17 - Мерни трансформатори (по партијама) 02.Mar 2018 09:30

ЈН 248 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 248 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације бр.4
Појашњење конкурсне документације бр.5

ЈН 322 17 - Услуга техничког пријема изведених радова у сутерену пословне зграде, израда енергетског пасоша и израда пројекта изведеног објекта, по партијама 26.Feb 2018 10:30

ЈН 322 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 322 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 282 17 – Пројекат санирања хидрантске мреже 26.Feb 2018 09:00

ЈН 282 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 282 17 - Конкурсна документација

ЈН 364 17 ИКТ обуке, по партијама 23.Feb 2018 11:00

ЈН 364 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 364 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 318 17 - Испитивање изолационе опреме 23.Feb 2018 10:00

ЈН 318 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 318 17 - Конкурсна документација