Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 395 17 - Услуге чишћења објеката у ЕМС АД 15.Mar 2018 10:00

ЈН 395 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 395 17 - Конкурсна документација

ЈН 334 17– Надоградња ДАМАС система 14.Mar 2018 11:30

ЈН 334 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 334 17 - Конкурсна документација
Clarificatio of Tender Documents no.1

ЈН 296 17 - Системи за дојаву пожара 13.Mar 2018 11:30

ЈН 296 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 296 17 - Конкурсна документација

ЈН 308 17 - Реконструкција и адаптација ДВ 110kV 13.Mar 2018 10:30

ЈН 308 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 308 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2

ЈН 341 17 – Одржавање серверске инфраструктуре 12.Mar 2018 11:30

ЈН 341 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 341 17 - Конкурсна документација

ЈН 365 17 – Инвертори и исправљачи - Набавка исправљача – пуњача АКУ батерија и акумулатора 12.Mar 2018 10:00

ЈН 365 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 365 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Измена конкурсне документације бр.1

ЈН 317 17 - Услуга одржавања беспрекидног напајања у Новом Саду 12.Mar 2018 09:30

ЈН 317 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 317 17 - Конкурсна документација

ЈН 309 17 - Набавка Cu шина за примарне везе у РП 35кV 09.Mar 2018 12:30

ЈН 309 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 309 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Измена конкурсне документације бр.1

ЈН 387 17 - Услуга одржавања и поправке опреме и уређаја за сопствену потрошњу у објекту ЕМС АД 09.Mar 2018 09:30

ЈН 387 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 387 17 - Конкурсна документација

ЈН 371 17 - Ауто гуме 08.Mar 2018 09:30

ЈН 371 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 371 17 - Конкурсна документација