Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Оглашава продају неопасног отпада путем прикупљања писмених понуда 30.Nov -0001 00:00

Оглашава продају неопасног отпада путем прикупљања писмених понуда

Оглашава продају неопасног отпада путем прикупљања писмених понуда 30.Nov -0001 00:00

Оглашава продају неопасног отпада путем прикупљања писмених понуда

Конкурсна документација за спровођење поступка отуђења (продаје) расходованих АКУ батерија 30.Nov -0001 00:00

Конкурсна документација за спровођење поступка отуђења (продаје) расходованих АКУ батерија

ЈН 240 16 0 - Услуга стручног надзора над израдњом објекта Тетреб на Копаонику 30.Nov -0001 00:00

Одлука о додели уговра
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 472 16 0 - Одржавање безбедоносних система техничке заштите - резервни делови 30.Nov -0001 00:00

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 157 17 - Нови модел организацион културе и имплементације 30.Nov -0001 00:00

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈН 82 17 - Одржавањe и програмска подршка систему за управљање EEC 30.Nov -0001 00:00

ЈН 82 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 82 17 - Конкурсна документација
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН 226 17 - Грађевински и електромонтажни радови на изградњи ТС Бистрица 30.Nov -0001 00:00

Обавештење о закљученом уговору