Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Радови на изградњи ДВ 110kV бр.1127 прикључење ТС Рибница 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење -Радови на изградњи ДВ 110kV бр.1127 прикључење ТС Рибница

Радови на изградњи ДВ 2 x 400kV Панчево 2 – граница Румуније 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Радови на изградњи ДВ 2 x 400kV Панчево 2 - граница Румуније

Проводници 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Проводници

Командно сигнални и енергетски каблови 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Командно сигнални и енергетски каблови

Изолатори 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Изолатори

АКЗ радови 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - АКЗ радови

Извођење радова на ДВ 110 kV број 150 Бор 1 – Мајданпек 1, реконструкција, Прва фаза; 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Извођење радова на ДВ 110 kV број 150 Бор 1 - Мајданпек 1, реконструкција, Прва фаза;

Извођење радова на ДВ 110 kV број 150 Бор 1 – Мајданпек 1, реконструкција, Друга фаза; 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Извођење радова на ДВ 110 kV број 150 Бор 1 - Мајданпек 1, реконструкција, Друга фаза;

Извођење радова на ДВ 110 kV број 115/2 Чачак 3 – Чачак 1, реконструкција 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Извођење радова на ДВ 110 kV број 115/2 Чачак 3 – Чачак 1, реконструкција

Радови на изградњи ДВ 400 kV бр. 444 Нови Сад 3 – Суботица 3, увођење у ТС Србобран 30.Nov -0001 00:00

Претходно обавештење - Радови на изградњи ДВ 400 kV бр. 444 Нови Сад 3 - Суботица 3, увођење у ТС Србобран