Тендери

Јавне набавке које су покренуте након 01.07.2020. године (по основу важећег Закона о јавним набакама, „Сл. гласник РС, број 91/19) могу се пратити на Порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs
Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац 08.Sep 2021 12:00

Консултантске услуге – Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац -Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему ИИ – Нови ДВ 2x400кВ Бајина Башта - Обреновац

Јавне набавке спроведене по основу претходног Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Оглашава продају отпадног материјала 18.Jan 2022 12:00

Оглашава продају отпадног материјала

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване апаратне конструкције (Fe-челик) 11.Oct 2021 12:00

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване апаратне конструкције (Fe-челик)
Конкурсна документација

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване ВН опреме 11.Oct 2021 12:00

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване ВН опреме
Kонкурсна документациjа

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходованих отпадних проводника (Al-челик) 11.Oct 2021 12:00

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходованих отпадних проводника (Al-челик)
Конкурсна документација

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване ВН опреме 13.Sep 2021 12:00

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване ВН опреме
Kонкурсна документација - За спровођење поступка отуђења (продаје) расходоване ВН опреме

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходованих отпадних проводника (Al-челик) 13.Sep 2021 12:00

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходованих отпадних проводника (Al-челик)
Конкурсна документација - за спровођење поступка отуђења (продаје) расходованих отпадних проводнка (Al- челик)

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване апаратне конструкције (Fe-челик) 13.Sep 2021 12:00

ПОЗИВ за достављање понуда у циљу откупа расходоване апаратне конструкције (Fe-челик)
Конкурсна документација - за спровођење поступка отуђења (продаје) расходоване апаратне конструкције (Fe - челик)

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia 08.Sep 2021 12:00

Consulting Services of the Implementation Consultant for the project - Regional Programme for Energy Efficiency in the Transmission System II – New OHL 2 x 400kV Bajina Basta – Obrenovac, Serbia

Konsultantske usluge – Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac -Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac 08.Sep 2021 12:00

Konsultantske usluge – Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac - Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu II – Novi DV 2x400kV Bajina Bašta - Obrenovac

Продаја расходованих возила 22.Jun 2021 09:00

Продаја расходованих возила