Тендери

→ Назив тендера

→ Врста предмета


→ Тип тендера


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
ЈН 448 14 0 – Квалификациони поступак за израду пројектно техничке документације за неенергетске објекте (пословне зграде, објекте друштвеног стандарда, складишта и помоћне објекте) ЈП ЕМС 14.Apr 2018 00:00

ЈН 448 14 0 – Позив за подношење понуда пријава
ЈН 448 14 0 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.3
Појашњење конкурсне документације бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације бр.5
Појашњење конкурсне документације бр.6
Појашњење конкурсне документације бр.7
Појашњење конкурсне документације бр.8
Појашњење конкурсне документације бр.9
Појашњење конкурсне документације бр.10
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава бр.2
Појашњење конкурсне документације бр.11
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације
Обавештење о признавању квалификације

ЈН 202 17 – Геомеханичко испитивање тла, по партијама 13.Feb 2018 11:30

ЈН 202 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 202 17 - Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1

ЈН 237 17 - Услуга калибрације алкометара 12.Feb 2018 09:30

ЈН 237 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 237 17 - Конкурсна документација

ЈН 343 17 - Подршка активностима у области комуникације 09.Feb 2018 11:00

ЈН 343 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 343 17 - Конкурсна документација

ЈН 294 17 - Oдводници пренапона 09.Feb 2018 10:00

ЈН 294 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 294 17 - Конкурсна документација

ЈН 313 17 - Услуге поправке радионичког алата 08.Feb 2018 10:00

ЈН 313 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 313 17 - Конкурсна документација

ЈН 281 17 – Периферна рачунарска опрема 07.Feb 2018 09:30

ЈН 281 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 281 17 - Конкурсна документација

ЈН 353 17 – Assesment пројекат – трећа фаза 05.Feb 2018 11:00

ЈН 353 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 353 17 - Конкурсна документација

ЈН 361 17 - Услуга подршке за ДМС лиценце 05.Feb 2018 10:00

ЈН 361 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 361 17 - Конкурсна документација

ЈН 307 17 - Контролни и испитни уређаји за аутоматику и локално управљање 31.Jan 2018 10:00

ЈН 307 17 - Позив за подношење понуда
ЈН 307 17 - Конкурсна документација