Публикација

ЕМС бр. 73

- ТС 220/110 kV Београд 3
Комплетно реконструисано разводно постројење 220 kV
- ДВ МАЈДАНПЕК 2 – МОСНА
Завршава се изградња важног далековода
- ПОГОН НОВИ САД
Реконструкција ТС Србобран
- ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Крушевљани самостално мењали SF6 прекидаче
- ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
Стање радно и редовно
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
И редовни ремонти, и снимање штета од потопа
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Развој тржишта – Прича која траје
- СТУДЕНТ ИЗ ДАЛЕКЕ ЗЕМЉЕ У НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ
Јапанац на пракси у ЈП ЕМС

ЕМС бр. 72

-    БОРБA ЈП ЕМС ЗА ОЧУВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА
Сложан одговор воденој стихији
-    ЗАВРШНА ЕТАПА ПРОЈЕКАТА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Почела изградња прикључних далековода за ТС Београд 20
-    ПОТПИСАНИ ПРИНЦИПИ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT
Партнерство за будућност
-    МИЛОШ МЛАДЕНОВИЋ, КОРПОРАТИВНИ ДИРЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ И РЕГУЛАТОРНЕ ОДНОСЕ
Заједно ка берзи електричне енергије
-    ТС ВРАЊЕ 4
Брз напредак капиталног објекта
-    ЕМС НАБАВИО МОНТАЖНO - ДЕМОНТАЖНЕ ДАЛЕКОВОДНЕ СТУБОВЕ
Ефикасно решење за критичне ситуације

ЕМС бр. 71

-ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
Европски систем за обавештавање и упозоравање
-ГАРАНЦИЈЕ ПОРЕКЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Озелените своју енергију
-ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
Контрола Антикорозивне заштите
-ПОГОН ПРЕНОСА НОВИ САД
Зима спремно дочекана
-СТРУЧНА ПРАКСА СТУДЕНАТА У ЈП ЕМС
Спремни за будућност
-ОБУКЕ И ЕДУКАЦИЈЕ
Корисно за запослене и преносни систем

ЕМС бр. 70

- ЈП ЕМС ДОБИО СЕРТИФИКАТЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМЕ
Електромрежа Србије – европска компанија и у организационом смислу
- РЕОРГАНИЗАЦИЈA ЈП ЕМС
Корпоративизација Предузећа
- САМОСТАЛНИ СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Крађе на ЕМС-овим објектима кривично дело
- СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈП ЕМС
Одговорни према околини
- ПОУЗДАНИЈЕ НАПАЈАЊЕ ТС ФАС У КРАГУЈЕВЦУ
Двоструки далеководи за трафостанице КГ 1, КГ 8 и ФАС
- ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Србија на добром путу

ЕМС бр. 69

- ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЈП ЕМС НИКОЛА ПЕТРОВИЋ
Новогодишње обраћање
- ТС 400/220/110 kV ЛЕСКОВАЦ 2
Радови изведени у краћем року
- ТС 400/110 kV ВРАЊЕ 4
Напредак пуном паром
- ТС 220/110 kV БЕОГРАД 3
Комплетно реконструисана 110 kV поља
- ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
EМС донирао игралиште деци Калуђерице
- СИНДИКАТ ЕМС
Новогодишња честитка

ЕМС Специјал

Обраћање генералног директора ЈП ЕМС Николе Петровића
Интервју са замеником генералног директора ЈП ЕМС Александром Наупарац
Интервјуи са извршним и корпоратвним директорима и руководиоцима центара
Интервјуи са директорима ПД Електроисток Изградња и ПД Електроисток Пројектни биро
Протекли период из синдикалног угла

ЕМС бр. 68

- ИЗГРАДЊА ТС ВРАЊЕ 4
Стигао нови енергетски трансформатор
- ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
Важне замене изолатора на 110 kV водовима
- АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ЈП ЕМС
Комуникација са заинтересованим странама
- ДАЛЕКОВОДНА ЕКИПА ПОГОНА ПРЕНОСА БЕОГРАД
Неуморни и ефикасни
- СЛУЖБА ЗА ДАЛЕКОВОДЕ ПОГОНA ПРЕНОСА БОР
Успешна ремонтна сезона у источној Србији
- БИПАРТИТНИ И ТРИПАРТИТНИ ПРЕГОВОРИ
Измене и допуне Kолективног уговора за ЈП ЕМС

ЕМС бр. 67

- НА СЕВЕРУ КиМ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРЕДУЗЕЋА
Пословодство уз запослене на ТС Валач
- ИЗГРАДЊА ТС БЕОГРАД 20
Услов енергетске сигурности Београда
- ЛОПОВИ УГРОЗИЛИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
Далеководни стуб пао због крађе
- СЕКТОР ЗА МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Важна акредитација контролном телу
- МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА У БРИСЕЛУ
Будућност ТК у електроенергетским предузећима
- СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ
Тридесет прва седница ИО СЕМС

ЕМС бр. 66

- ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ ОБЕЛЕЖАВА 28. ЈУН – ДАН ПРЕДУЗЕЋА
Осам година успешног развоја
- НАГРАДА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
ЈП ЕМС- Победник
- ПД ЕЛЕКТРОИСТОК ИЗГРАДЊА
Успешна веза Оснивача и зависног друштва
- ПД ЕЛЕКТРОИСТОК ПРОЈЕКТНИ БИРО
Стварају нови генерацију инжењера
- ДОПРИНОС СТРУЦИ ЕМС-ових ИНЖЕЊЕРА
Балансна одговорност у регулационој области ЈП ЕМС
- МИЛОВАН АНДРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА ЕМС
Између два Видовдана

ЕМС бр. 65

- ТРАНСБАЛКАНСКА МАГИСТРАЛА
Електроенергетски пандан Јужном току
- САВЕТОВАЊЕ CIGRÉ
Историја и улога српског националног комитета
- ПОГОН ПРЕНОСА БЕОГРАД
Велики инвестициони и ремонтни захвати
- ОБУКА И ТИМ-БИЛДИНГ
Сложан тим – успешна компанија
- ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНА МАНИФЕСТАЦИЈА СЕМС
Седми златни котлић