Публикација

ЕМС бр. 83

ДАН АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
Најбољи дани нам тек предстоје

ДВ 2Х400 kV ТС ПАНЧЕВО 2 – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Почели електромонтажни радови
 
ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ
Радови без паузе
 
ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
Ефикасна замена темељне стопе
 
ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Послови без којих се не може
 
ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Замена композитних изолатора на ТС Бор 2
 
ПОСЕТА САЈМУ ТЕХНИКЕ У ХАНОВЕРУ
„Животу треба енергија“
 
33. САВЕТОВАЊЕ CIGRE СРБИЈА
Најмасовније и најплодотворније окупљање стручњака
 
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Корисна регионална сарадња
 
 ИНТЕРВЈУ: КРИСТИНА БОЈОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Континуирана едукација – основ ЕМС-ових успеха
 
ЦЕНТАР ЗА КООРДИНАЦИЈУ СИГУРНОСТИ SCC
Планирање искључења према entso-e методологији
 
ЈУБИЛЕЈИ СИНДИКАТА ЕМС И ПРЕДСЕДНИКА СЕМС
Ванредни резултати у свим областима синдикалног рада

ЕМС бр. 82

ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛЕНА МАТЕЈИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРА ЕМС АД
ЕМС на првом месту
 
ИЗГРАДЊА ДВ 2Х400 kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Комплетирани први стубови
 
ТС 400/110 kV СРБОБРАН
Интензивни радови
 
ПРОМЕНЕ У НАЈВЕЋОЈ OJ ЕМС АД
Нова ера Преноса
 
ПРОЈЕКАТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ASSET MANAGEMENT-А
Технолошки развој и унапређење пословања
 
ПОТПИСАН УГОВОР СА KFW БАНКОМ
Донација и кредит за градњу Трансбалканског коридора
 
САСТАНАК ENTSO-E РАДНЕ ГРУПЕ
Европска функција спајања модела
 
ТЕХНИКА – СЕКТОР ЗА МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Значајно унапређење система
 
ЛАБОРАТОРИЈA ЗА БРОЈИЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕМС АД
Проширено овлашћење за послове оверавања бројила
 
ИНТЕРВЈУ: МР ГОЈКО ДОТЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК CIGRE СРБИЈА
CIGRE Србија пред новим изазовима
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Збрињавање опасног РСВ отпада
 
САСТАНАК В.Д. ДИРЕКТОРА ЕМС АД И ПРЕДСЕДНИКА СЕМС
Споразуми ЕМС АД – СЕМС

ЕМС бр. 81

- ИНТЕРВЈУ: НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, ОДЛАЗЕЋИ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЕМС АД
Увек ћу бити ту за ЕМС
 
- ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ У ПОСЕТИ ЕЛЕКТРОМРЕЖИ СРБИЈЕ
ЕМС АД - пример успешног и одговорног пословања
 
- ПОТПУНА УСАГЛАШЕНОСТ СИСТЕМА
Успешна ресертификациона провера
 
- ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ
ЕМС постао акционарско друштво
 
- ДВ 2х400kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Темељи завршени, ничу челичне конструкције
 
- ПОГОН БЕОГРАД
Сложна екипа за све задатке
 
- ПОГОН НОВИ САД
Замена уређаја релејне заштите у Погон Нови Сад
 
- ПОГОН ВАЉЕВО
Реконструкција стубова на насипу
 
 - ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ У ПОГОНУ КРУШЕВАЦ
Успешне обуке монтера и руководиоца радова
 
- ПОДРШКА ЕМС АД РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Стипендије за студенте и средњошколце
 
- МЕЂУНАРОДНИ СКУП У БЕОГРАДУ
Конференција Med Power 2016.
 
- ХАРМОНИЗАЦИЈА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА МАТЕРИЈАЛА
Нов шифарник материјала SAP MM модула

ЕМС бр. 80

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ДАЛЕКОВОДА 154/1/4 НИШ 2 – НИШ 8 – НИШ 1
Квалитетније напајање Ниша, Прокупља, Алексинца и Куршумлије
- ДВ 2x400 kV ПАНЧЕВО – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ
Ускоро завршетак грађевинских радова на темељима стубова
- ПОЧЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС СРБОБРАН
У добром ритму
- ТАМАРА ЦРВЕНИЦА, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ЕМС спреман за велики корак напред
- БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Процена имовине и капитала ЈП ЕМС
- ТАЊА ГАВРИЛОВИЋ, КОРПОРАТИВНИ ДИРЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Модерна решења за унапређење пословања
- ВЛАДИМИР ИЛИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПРЕНОС
Одлична реализација Плана одржавања
- ПОГОН ПРЕНОСА НОВИ САД
Кад је кукуруз до конзоле
- СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ У КРУШЕВЦУ
Центар за обуку монтера и руководилаца радова
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Ужурбано лето у источној Србији
- МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА
Нови систем обрачуна зарада
- СИНДИКАТ ЕМС
Превенција радне инвалидности и рехабилитација запослених

ЕМС бр. 79

- ДАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
Обраћање генералног директора
- ИЗГРАДЊА ДАЛЕКОВОДА ОД ТС ПАНЧЕВО ДО РУМУНСКЕ ГРАНИЦЕ
Стратешки значајан пројекат напредује планираном динамиком
- ИНТЕРВЈУ: ЈЕЛЕНА МАТЕЈИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈУ
Јачање у региону
- РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС СМЕДЕРЕВО 3
Подизање на виши напонски ниво
- ПОГОН БЕОГРАД
Замена енергетског трансформатора
- ПРЕДСТАВНИЦИ ЈП ЕМС У ВЕЛИКОМ МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ
Студија изводљивости прикључења Украјине и Молдавије
- РЕШЕЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Лабораторија ЈП ЕМС постала овлашћено тело за оверавање бројила електричне енергије
- ENTSO-E КОНТРОЛА У ЈП ЕМС
Потврда ЕМС-ове лидерске позиције
- ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР РОСИЋ
Квалитет је срж доброг пословања
- ASSESSMET ПРОЈЕКАТ У ЈП ЕМС
Брига о будућности предузећа

ЕМС бр. 78.

- BЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ ЈП ЕМС
 Почела изградња далековода од ТС Панчево до румунске границе
- ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ ШИРИ ПОСЛОВАЊЕ У РЕГИОНУ
 ЕМС купио 10 одсто акција Црногорског електропреносног система
- ПОЧЕТАК ОПЕРАТИВНОГ РАДА
SEEPEX успешно покренуо организовано тржиште електричне енергије
- ИНТЕРВЈУ: БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕФП
 Резултати премашили очекивања
- TС КРУШЕВАЦ 1
Реконструкција напојног чворишта централне Србије
- ПОГОН БОР
 Пуштен у погон далековод бр. 150
- СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ И УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
 Савремени управљачки системи у Националном диспечерском центру
- ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕНОСНИМ СИСТЕМОМ
 Састанак регионалних Оператора преносних система
- ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
 Обука руковалаца, руководилаца радова и диспечера
- САМОСТАЛНИ СЕКТОР ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
 Првих осам година
- ПРИМЕНА МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 Роботи долазе
- СЕДНИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
 Четврта Скупштина Синдиката ЕМС

 

ЕМС бр. 77

- СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ТС 400/110 kV БЕОГРАД 20
ТС Београд 20 – електроенергетски објекат какав доликује метрополи
- ТРАНСБАЛКАНСКИ КОРИДОР ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Потписан уговор о изградњи далековода ТС Панчево – граница Румуније
- ПРЕЛАЗ ДУНАВА ДВ 220kV бр. 253/1 И ДВ 400kV бр.451
Санирани далеководи над Дунавом
- ТС 400/110 kV ЈАГОДИНА 4
Нови трафо пуштен под напон
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕНОС
Спремни за зиму
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Годишњи састанак са учесницима на тржишту
- БЕРЗA ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
SEEPEX добио лиценцу
- ЕМС – ПОЖЕЉАН ПОСЛОДАВАЦ ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ
Сви желе посао у ЕМС-у
- ПЛАНИНАРСКИ ПОДУХВАТ ЕМС-ОВОГ ДИСПЕЧЕРА
ЕМС на крову Европе
- ПРЕВЕНЦИЈА РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Рекреација запослених у ЈП ЕМС

ЕМС бр. 76

- ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА
Десет година Електромреже Србије
- ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT
Корак ближе циљу
- ТС БЕОГРАД 20
Пуштање у погон далеководних поља и два нова двострука далековода
- ИЛИЈА ЦВИЈЕТИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Пренос за понос
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Завршени радови на ДВ 177 ТС Бор 2 – ТС Мајданпек 2
- ТС ОБРЕНОВАЦ
Годину дана после поплаве
- ПОГОН НОВИ САД
Радови на Далеководу ТС Сремска Митровица 1 – ТС Пећинци
- ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Активности највећег Погона
- ПОГОН ВАЉЕВО
На муци се познају јунаци
- ПОТПИСАН УГОВОР У БЕОГРАДУ
Центар за координацију сигурности

ЕМС бр. 75

- СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО ОТВАРАЊЕ ТС 400/110 kV ВРАЊЕ 4
Капитални пројекат ЈП ЕМС – гарант стабилности и мотор развоја
- БРАНКО ШУМОЊА, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ТРЖИШТЕ
Сигурност, сарадња и модернизација
- ПОГОН ПРЕНОСА ВАЉЕВО
„Ђаво не мирује“
- ПОГОН ПРЕНОСА БОР
Санација далековода у источној Србији
- ПОГОН ПРЕНОСА КРУШЕВАЦ
Остварени сви планови
- ТРАНСБАЛКАНСКИ КОРИДОР
Градња нове 400 kV интерконекције између Србије и Румуније
- ОБУКА РУКОВАЛАЦА, РУКОВОДИЛАЦА РАДОВА И ДИСПЕЧЕРА
За квалитетнији и сигурнији рад
- НАКОН БИПАРТИТНИХ И ТРИПАРТИТНИХ ПРЕГОВОРА
Закључен нови Колективни уговор за ЈП ЕМС

ЕМС бр. 74

-БОРБА ЗА СНАБДЕВАЊE ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
Најјачи када је најтеже
-ЗАВРШНА ФАЗА ИЗГРАДЊЕ 400 кV ДВ ЗА ТС БЕОГРАД 20
За снабдевање какво доликује метрополи
-СКУП ДИСПЕЧЕРА НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Упознавање, размена искустава и унапређење струке
-ДИСПЕЧЕРСКИ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОР
ЕМС-ов напредни алат за обучавање
-ПОВЕЗИВАЊЕ УКРАЈИНЕ И МОЛДАВИЈЕ СА ОБЛАШЋУ „КОНТИНЕНТАЛНА ЕВРОПА“
Велики допринос ЕМС-оваца у изради Студије међународног значаја
-ВЕЛИКА КОНФЕРЕНЦИЈА У БРИСЕЛУ
Конкурентна енергија за сигурну будућност
-ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Значајни пројекти унапређују пословање
-СИНДИКАТ ЈП ЕМС
Завршени избори